Categorieën
Zakelijk

Definitie van motivatie

Waarom doen we de dingen die we doen? Wat drijft ons gedrag? Psychologen hebben verschillende manieren voorgesteld om over motivatie te denken, onder meer door te kijken of motivatie van buitenaf (extrinsiek) of van binnenuit (intrinsiek) bij een individu ontstaat.

We vertellen je nu meer over intrinsieke en extrensieke motivatie.

Wat is intrinsieke motivatie?

Intrinsieke motivatie is wanneer u deelneemt aan een gedrag omdat u het lonend vindt. U voert een activiteit uit omwille van zichzelf en niet uit verlangen naar een externe beloning. Het gedrag zelf is zijn eigen beloning.

Wat is extrinsieke motivatie?

Extrinsieke motivatie is wanneer wij gemotiveerd zijn om een gedrag uit te voeren of een activiteit te ondernemen omdat wij een beloning willen verdienen of een straf willen vermijden. Je doet gedrag niet omdat je het leuk of bevredigend vindt, maar omdat je verwacht er iets voor terug te krijgen of iets onaangenaams te vermijden.

Wanneer Extrinsieke Motivatie te gebruiken

De meeste mensen gaan ervan uit dat intrinsieke motivatie het beste is, maar dat is niet altijd mogelijk in elke situatie. Soms heeft iemand gewoon geen innerlijk verlangen om een activiteit te ondernemen. Ook het aanbieden van buitensporige beloningen kan problematisch zijn.

Toch kunnen extrinsieke motivatoren, wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt, een nuttig hulpmiddel zijn. Extrinsieke motivatie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen een werktaak of schoolopdracht afmaken waarin ze niet geïnteresseerd zijn.

Hoe beïnvloeden intrinsieke en extrinsieke motivatie het leren?

Zowel extrinsieke als intrinsieke motivatie spelen een belangrijke rol bij het leren. Deskundigen hebben betoogd dat de traditionele nadruk in het onderwijs op externe beloningen (zoals cijfers, rapportcijfers en gouden sterren) elke bestaande intrinsieke motivatie van leerlingen ondermijnt.

Anderen stellen dat extrinsieke motivatoren leerlingen helpen zich competenter te voelen in de klas, wat op zijn beurt hun intrinsieke motivatie versterkt.

Categorieën
Zakelijk

Definitie van jobcrafting

Jobcrafting is een term die steeds meer terrein wint. Bij jobcrafting past de werknemer zich niet zozeer aan, aan de baan. Maar de baan past zich aan, aan de medewerker. Dat is natuurlijk wellicht wat overdreven gezegd, maar dat is wel een gedachtengang, om tot anders denken te komen. Het is niet zo dat de basis van de baan verdwijnt. Het is wel zo dat de baan meer zal gaan aansluiten bij de wensen en behoeften van een medewerker. 

Waarom jobcrafting? 

Jobcrafting heeft een paar voordelen, die het heel erg aantrekkelijk maken om hier optimaal van te genieten. Zo ervaart met jobcrafting een werknemer veelal meer plezier in zijn werk. Dit komt weer ten gunste van het bedrijf. Want, meer plezier betekent ook meer productiviteit. Bovendien maakt het waarschijnlijk de sfeer ook nog eens een stuk gezelliger. Het is toch fijn om met blije medewerkers te werken. 

Nog een voordeel is dat tevreden medewerkers, ook een goed visitekaartje zijn naar buiten toe. Dit maakt een bedrijf ook weer snel aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. Daarnaast gaan nieuwe medewerkers zich ook vaak meer ideaal gedragen in een team met tevreden medewerkers. Dit komt omdat ze elkaar het goed voorbeeld geven.  

Hoe pas je het toe? 

Het gaat erom dat een werknemer zoveel mogelijk gaat kijken, naar hoe de functie zo goed mogelijk kan worden gedaan, op een manier die ook goed werkt voor de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de werktijden. Je kunt een baan aanpassen op persoonlijke behoeftes, sterke kanten, fysieke en verstandelijke capaciteit en interesses.  

Een werkgever kan kijken in hoeverre hij kan meegaan met de wensen. In het overleg is het slim om in de gaten te houden wat de onderliggende behoefte is van een wens. Soms gaat het niet om te zeggen of iets wel of niet kan, soms is het een kwestie van de juiste oplossingen vinden. Stel dat iemand bijvoorbeeld weerstand heeft met bijvoorbeeld het omgaan met uitzendsoftware dan kan er hulp worden gezocht door middel van training, als de wens en de capaciteit er is. 

Wat voor een werkgever ook van belang is, dat is dat de functie niet in het geding komt. De basis moet blijven en klanten en collega’s moeten geen schade ondervinden door de eventuele veranderingen die daaruit voortkomen. De resultaten van het bedrijf moeten ook niet in het geding komen. 

De mate waarin er jobcrafting kan worden toegepast hangt af van de ruimte die er is binnen de functie om veranderingen aan te brengen. Het ene bedrijf is daarnaast daarin ook inventiever dan het andere bedrijf. 

Categorieën
Zakelijk

Definitie van detachering

Detachering is het huren van personeel voor een langer periode. Het woord detachering is afkomstig van het Franse woord “détacher”, de letterlijke vertaling hiervan is “losmaken”. Detachering in Heerlen verloopt meestal via een detacheringsbureau of speciale onderneming. Zo een bureau mensen in dienst die zo een bedrijf voor een bepaalde periode kan inhuren. Detachering lijkt veel op uitzenden, desondanks zijn er toch een aantal verschillen. In deze blog zullen we onder andere daar mee over vertellen.

Waarom gebruik maken van detachering?

Zoals we eerder al benoemden vraagt een werknemer bij detachering in Heerlen hulp aan een detacheringsbureau. Zo een bureau leent dan personaal aan jou uit. Detachering wordt vaak gedaan wanneer er extra ondersteuning nodig is tijdens drukke periodes, werkzaamheden moeten worden gedaan waar extra kennis voor nodig is, er ziektevervanging nodig is of iemand met zwangerschapsverlof gaat.

Het grote voordeel aan detachering is dan ook dat je op een eenvoudige manier aan personeel komt dat hoogopgeleid is. Zo hoef je bijvoorbeeld geen gebruik te maken van recruitment marketing. Dit scheelt in verhouding redelijk veel tijd. Als werkgever hoef je bij detachering ook alleen maar te betalen voor de gewerkte uren, je hebt dus bijvoorbeeld geen vakantiedagen of verlofuren die nog betaald moeten worden. Het nadeel van detachering is dat je een werknemer volledig moet inwerken voor vaak een relatief korte periode. Je investeert dus voor slechts een kort termijn.

Het verschil tussen detacheren en uitzenden

Detacheren lijkt veel op uitzenden. Desondanks zijn er toch een aantal grote verschillen. Zo is detachering vaak voor een langere periode dan uitzenden, hier gaat het echt om een tijdelijk dienstverband. De kans is bij detachering dan ook groter dat dit uiteindelijk wordt omgezet in een vast dienstverband. Bij uitzenden gaat het vaak over maximaal twee of drie maanden. Een ander verschil is dat het contract bij detachering altijd blijft staan, een werknemer krijgt dus altijd doorbetaald. Zelfs wanneer de werkzaamheden niet meer nodig zijn, maar het contract wel nog doorloopt. Als werknemer wordt er in deze periode wel al een nieuwe werkgever gezocht door het detacheringsbureau. De arbeidswoorden worden altijd besproken met zowel de werkgever als het detacheringsbureau, zo krijg je als werkgever veel zekerheid.

Categorieën
Financieel Huis & tuin Ondernemen Zakelijk

Definitie van kadaster

Het kadaster is een aanduiding voor het officiële register waarin onroerende eigendommen binnen een gebied geregistreerd staan. Het kadaster is een organisatie die verantwoordelijk is voor het bijhouden van dat register. Zowel de organisatie als het register kunnen worden aangeduid met “het kadaster”. Het kadaster is een dienst van de Nederlandse overheid.

Geschiedenis

Voorgeschiedenis van het kadaster

Het kadaster in Nederland is opgericht in het jaar 1832, maar is sinds 1994 een zelfstandig bestuursorgaan. Tot het einde van de 18e eeuw had het koninkrijk der Nederlanden nog geen centrale administratie voor haar grondgebieden. Er waren wel pogingen ondernomen om dit te veranderen. De administratie bleef rommelig en vaak achterhaald. Dit maakte het moeilijk om waardebepalingen te doen en belastingaanslagen te geven.

Pas toen Nederland een eenheidsstaat werd in 1798, werd getracht om belastingheffingen beter te kunnen rechtvaardigen. Om dat te kunnen doen werd een administratieve organisatie opgezet. In de jaren die daarop volgden werd Nederland beter in kaart gebracht, met daarbij een overzicht van gegevens over het soort perceel, de oppervlakte en wie de grond bezat. Ook dit project ving niet veel wind. De kaarten waren nog steeds niet systematisch en onvolledig.

Kadastrering tot 1832

In 1825 werd er meer druk gezet op het invoeren van een burgerlijk wetboek. Daar zou een geplande invoering van het verband tussen grondboekhouding en hypothecaire boekhouding. Van 1825 tot 1831 werd er een inhaalslag gemaakt met het in kaart brengen van Nederland. Hoewel deze kaarten niet van uitmuntende kwaliteit waren, bracht het Nederland wel dichter bij een eerlijker systeem om belastingen te heffen en een duidelijk centraal overzicht van grondbezit en waar grond voor dient.

Het kadaster actueel

De actuele organisatie en register dat we kadaster noemen is verantwoordelijk voor de registratie van grondgebieden, de functie ervan en de eigenaar ervan. In de praktijk wordt er beroep gedaan op het kadaster als men wil weten waar de erfafscheiding van een grondgebied specifiek loopt. Daarnaast zijn ze er verantwoordelijk voor om veranderingen in het register door te voeren.

Een voorbeeld daarvan is: Je woont in Vught en je wil verhuizen naar Den Bosch, je zoekt een makelaar in Vught of Den Bosch en die vind een huis waar je tevreden over bent. Je besluit het huis te kopen en je tekent bij de notaris alle papieren om aan te duiden dat je woning per ingang van datum x tijdstip y, officieel van jou is. De notaris voert deze gegevens door en het kadaster zorgt er vervolgens voor dat de notering in het kadaster register kloppend wordt gemaakt.

Categorieën
Zakelijk

Definitie van een flexwerkplek

In principe bestaat de term flexwerkplek uit een tweetal verschillende definities. De ene wordt geassocieerd met verschillende plekken binnen een organisatie of kantoor en de andere, de veel voorkomende, is de beschikbare ruimte voor bijvoorbeeld een zzp’er zonder eigen kantoor. Om je een idee te geven wat een flexwerkplek nu exact is en welke voordelen het biedt, gaan we hier in dit artikel verder op in.

Wat is een flexwerkplek?

Een flexwerkplek, is een werkplek die niet speciaal is verbonden aan een bepaald persoon of locatie. Vooral in grote steden, is het gebruik van deze plekken ontzettend populair. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een bibliotheek of speciaal ingericht kantoor die je voor een bepaalde periode kunt huren. Zo kun je rustig aan het werk, zonder dat je hiervoor een heel kantoorpand hoeft te huren. Vooral bij zzp’ers is het gebruik van flexplekken ontzettend populair. Doordat de kosten voor een heel kantoorpand vooral in steden zoals Amsterdam en Utrecht flink in de papieren kunnen lopen, is het dus verstandiger te kiezen voor een flexplek in Utrecht. Zo weet je zeker dat je van alle gemakken bent voorzien en zit je nergens aan vast.

Voordelen van een flexwerkplek

Eén van de grootste voordelen van een flexibele werkplek, is dat je kunt gaan en staan waar en wanneer je wilt. Wanneer je bijvoorbeeld van plan bent te gaan verhuizen, hoef je geen rekening te houden met een eventueel nog verplichting tot het huren van een bepaalde ruimte. Met een flexibele werkplek trek je immers simpelweg de deur achter je dicht en dan is het klaar. Dit scheelt voor veel bedrijven aanzienlijk in de kosten. Je kunt namelijk vaak beter een of meerdere flexplekken huren, dan een volledige nieuwe kantoorruimte moeten inrichten. De kosten voor energie en aanschaf apparatuur wegen dan vaak niet op tegen de kosten die je betaald voor het huren van een flexplek.

Categorieën
Vervoer Zakelijk

Definitie van telematics

Beheer jij een wagenpark? Dan is het zaak om alles zoveel mogelijk onder controle te hebben. Daarbij is telematics een term die je steeds vaker voorbij hoort komen qua hulpmiddelen voor het managen van een wagenpark. Maar wat is een wagenpark telematica precies? In deze blog leer je het antwoord kennen op deze vraag. Daarnaast leer je ook over de geschiedenis van telematics en de functies die dit aan jou kan bieden.

Wat telematics inhoudt

In de eerste plaats is het goed om te weten wat telematics nou precies inhoudt. Telematics is een samensmelting van meerdere communicatie branches die ervoor zorgen dat je logistieke oplossingen kunt bieden. Voor het merendeel van de mensen is telematica echter meer een systeem waarmee je fleet management goed kunt beheren. Via speciale toestellen wordt informatie verzameld waarmee er ineens veel meer mogelijkheden zijn voor wagenparken.

Hoe telematics begonnen is

Ook is het handig om te beseffen hoe telematics oorspronkelijk is begonnen. Aan de hand van het internet is telematica langzaam maar zeker opgeklommen. Ook speelden andere technologische ontwikkelingen een grote rol hierbij. Daarmee werd het immers ineens mogelijk om overal een toestel te plaatsen waarmee data kan worden uitgewisseld. Hoewel de term telematics al in 1978 was ontstaan, is dit pas de afgelopen 10 jaar explosief gaan groeien. Inmiddels is deze technologie een stuk meer verbeterd. Daardoor lijkt het alsof telematica een blijvertje is voor de nabije toekomst. Het is dan ook geen wonder dat bedrijven als Mooveconnectedmobility.com hard aan de slag zijn gegaan om goede telematica systemen aan te bieden. De technologie is er inmiddels al.

De functies van telematics

Tot slot is het van belang om te realiseren wat de functies van telematica nou precies zijn. Met de juiste telematics is er veel mogelijk. Denk daarbij aan het tracken van auto’s van je wagenpark. Ook voorspelt telematics wanneer iemand op zijn of haar bestemming arriveert. Tevens kun je analyseren welke medewerkers efficiënt rijden. Zoals je leest, zijn er meer dan genoeg mogelijkheden met deze technologie. Dit is dan ook zeker iets om rekening mee te houden.

Categorieën
Ondernemen Techniek Zakelijk

Definitie van het EU Dronebewijs

Wil jij graag een drone vliegbewijs halen? Dan ben je vast al de term EU dronebewijs tegengekomen. Daarbij kan het als aspirerende piloot lastig zijn om de gehele terminologie van drones op voorhand goed te kennen. Weet jij niet wat een EU dronebewijs inhoudt? In deze blog leer je hier meer over. Op deze manier maak je een veelbelovend begin aan je carrière als dronepiloot.

Wat het EU Dronebewijs precies is

In de eerste plaats is het handig om te weten wat het EU dronebewijs precies is. Het EU dronebewijs is een document dat verklaart dat jij het recht hebt om op bepaalde plekken in de Europese Unie met een drone te mogen vliegen. Daarbij bestaat dit dronebewijs uit twee verschillende certificaten. De ene is voor professionele drone piloten, terwijl een andere geschikt is voor particulieren. Daarbij bepaalt het gewicht van de drone mede welk certificaat nou precies het beste voor je is.

De redenen om dit dronebewijs te hebben

Er zijn verschillende redenen om een EU dronebewijs te halen. Ten eerste is het wettelijk verplicht om in de Europese Unie dit bewijs te halen. Anders mag je niet met drones gaan vliegen. Daarbij is de uitzondering hierop wanneer de drone minder dan 250 gram weegt. De reden dat men dit heeft besloten te implementeren is om te garanderen dat elke piloot over de juiste basiskennis beschikt om met een drone te kunnen vliegen. Op deze manier wordt de kwaliteit van de vliegers van drones hoog gehouden.

Hoe je het beste een EU dronebewijs haalt

Tot slot is het ook handig om te weten hoe je het beste een EU Dronebewijs haalt. Je moet hiervoor een examen afleggen en deze succesvol afronden. Daarbij is het slim om lessen te volgen zodat je zeker weet dat je slaagt voor het EU Dronebewijs. Gelukkig zijn er veel plekken waar dit mogelijk is, zoals EUdronebewijs.nl. Op deze manier is het behalen van dit dronebewijs binnen mum van tijd gelukt en kun je binnen mum van tijd optimaal van je drone genieten.

Categorieën
Zakelijk

Definitie van Bridge Assessment Platform

Recruitment is binnen elke organisatie ontzettend belangrijk. Een goed recruitmentsysteem zorgt ervoor dat de beste kandidaten worden aangetrokken, mensen op de juiste plek zitten binnen de organisatie en iedereen naar tevredenheid bijdraagt aan het succes van het bedrijf.  De recruitment goed stroomlijnen is echter nog niet zo makkelijk. Het werven en selecteren van de juiste mensen is geen sinecure en hiervoor is veel ervaring, inzicht en kennis vereist. Gelukkig kan het recruitmentproces een stuk makkelijker worden gemaakt met de juiste tools. Zo kunnen assessments waardevolle inzichten bieden bij zowel het werven en het selecteren van de juiste kandidaten als het testen van bestaande werknemers. Maar wat houdt zo’n assessment in en hoe kunnen jullie dit als organisatie effectief toepassen? Daar vertellen wij graag meer over.

Het voordeel van assessments bij recruitment

Steeds meer recruiters maken gebruik van diverse tools om de werving en selectie van kandidaten efficiënter en effectiever te maken en kosten te besparen. Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk om tijdens een sollicitatiegesprek gebruik te maken van vragenlijsten, tests of zelfs rollenspellen om kandidaten te beoordelen op hun vaardigheden. Dit proces noemen we ook wel een assessment en het is een waardevolle bijdrage aan het recruitmentproces.

Met een assessment kun je kennis en vaardigheden toetsen bij kandidaten die tijdens een sollicitatiegesprek normaliter niet zo snel aan de orde komen. Veel kandidaten weten zich goed te presenteren tijdens een gesprek. Er worden vaak sociaal wenselijke antwoorden gegeven en er is weinig ruimte voor persoonlijkheid en het tonen van waardevolle vaardigheden. Met een assessment kun je de kandidaat breed toetsen op eigenschappen en vaardigheden. Dit komt zowel de recruiter als de kandidaat ten goede. De recruiter krijgt goed zicht op de kwaliteiten van de kandidaat en de kandidaat kan op zijn beurt al zijn sterke punten tonen en onderbouwen.

Het Bridge Assessment Platform

Het Bridge Assessment Platform van TestGroup is de ultieme tool voor recruitment en assessment van kandidaten en personeelsleden. Het systeem biedt organisaties de mogelijkheid om zelfstandig online assessments af te nemen. Zo kan het recruitmentproces snel en efficiënt worden vormgegeven en kunnen de assessments moeiteloos in het proces worden opgenomen. Daar hoeft geen externe recruiter of assessmentbureau aan te pas te komen.

Het Bridge Assessment Platform is ontwikkeld door Testgroup in samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland. De assessments zijn verkrijgbaar in verschillende talen, waaronder Nederlands, Duits, Engels en Spaans, zodat zowel nationale als internationale kandidaten met deze tools kunnen werken. Bovendien zijn de consultants van TestGroup altijd beschikbaar om ondersteuning te bieden waar nodig.

Wat toetst het Bridge Assessment Platform?

Maar wat kun je als recruiter precies toetsen met het Bridge Assessment Platform? De portfolio van deze online tool is enorm uitgebreid. Er zijn diverse online assessments en tests opgenomen op het Bridge Assessment Platform zodat jullie de vaardigheden en kwaliteiten kunnen testen die belangrijk zijn voor jullie organisatie. Een greep uit het aanbod:

The Bridge Personality

The Bridge Personality is een uitgebreide persoonlijkheidstest waarmee je inzicht krijgt in de persoonlijkheid en de competenties van sollicitanten. De tekst incorporeert de inzichten van zowel de Big Five als de 16 types van Jung en het bekende 4-kleurenmodel. Zo krijg je als organisatie een zeer betrouwbaar en uitgebreid oordeel over de potentie van sollicitanten.

The Bridge Ability

The Bridge Ability is een capaciteitentest om taalkundig inzicht, logisch denken en numerieke aanleg efficiënt te toetsen. Het kan ook wel worden gezien als een intelligentietest waarmee op betrouwbare wijze de vaardigheden en het niveau van de kandidaat kan worden getoetst. De Bridge Ability bestaat uit The Bridge Verbaal, The Bridge Numeriek en The Bridge Abstract en is verkrijgbaar op diverse niveaus.

The Bridge Personality Quickscan

The Bridge Personality Quickscan is een korte persoonlijkheidstest om snel inzicht te krijgen in de persoonlijkheidskenmerken en de competenties van mogelijke kandidaten. De test is gebaseerd op de Big Five en geeft snel inzicht in de eigenschappen die relevant zijn voor jouw organisatie.

The Bridge AI

The Bridge AI is een online interview tool dat het recruitmentproces een stuk eenvoudiger maakt. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden de antwoorden van kandidaten op drie open vragen beoordeeld om zo een kandidaatrapport op te stellen. Hiermee krijgen recruiters direct inzicht in de persoonlijkheidskenmerken en competenties van de mogelijke kandidaten. Dit maakt het sollicitatieproces een stuk efficiënter en effectiever.

The Bridge 360

The Bridge 360 is een online tool om feedback te verzamelen en te geven voor zowel medewerkers, sollicitanten, collega’s en klanten. Aan de hand van vooraf gekozen competenties kunnen mensen zichzelf beoordelen, maar kan ook de feedback van andere partijen worden ingezien.

Het Bridge Assessment Platform gebruiken

Het Bridge Assessment Platform is een aanwinst voor elke organisatie. Via het platform kun je zelf de tests en assessments selecteren en inzetten die relevant zijn voor jullie organisatie. Zo houd je de touwtjes in handen en combineer je moeiteloos jullie inzichten en behoeften met onze kennis en tools om de beste kandidaten te vinden voor elke functie.

Categorieën
Zakelijk

Definitie van ICT omscholing

Omscholen wil zeggen dat je eerst werkzaam was in de ene sector en nu een baan in de andere sector wilt. In dat geval is het vaak nodig om een opleiding te volgen waardoor je ook de juiste kennis van het nieuwe vakgebied hebt. Ga je voor ICT omscholing? Dan moet je met een paar dingen rekening houden.

1.Omscholing of bijscholing

Sommige beroepen vragen om een constante opfrissing van je kennis. Dit kun je soms bij de werkgever zelf doen, maar soms moet je dit zelf doen. wanneer je zelfstandige bent, ben je helemaal zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling die je doormaakt. Wanneer je op zoek bent naar een vaste baan, dan kan het dus helpen dat je kunt aantonen dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied.

2.  ICT altijd in ontwikkeling

De ICT sector blijft volop in ontwikkeling. Denk aan nieuwe programmeertalen en de constante ontwikkeling van nieuwe gadgets. In dit geval komt het er op aan dat je zelf de motivatie hebt om helemaal in de ICT wereld te duiken. Behalve een volledig omscholingstraject moet je jezelf regelmatig inlezen in nieuwe uitvindingen en buiten je werk om aan de slag gaan met de nieuwste updates van een programmeertaal.

3.  Stap voor stap naar je droombaan

Deze stap kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Nee, je gaat niet binnen één dag de hoogste functie krijgen binnen een bedrijf wanneer je een ICT omscholing hebt gevolgd. Hiervoor heb je vaak wat meer ervaring nodig. Vaak moet je in een iets lagere functie beginnen dan dat je misschien zou willen en moet je nog de nodige cursussen en een ICT omscholing doen. Kijk echter verder dan deze functie alleen. Is er bijvoorbeeld een functie waar je naar toe wilt werken? Geef dit aan, werkgevers willen dit vaak graag met je bespreken.

Categorieën
Marketing Zakelijk

Definitie van responsive webdesign

Wanneer je gaat starten met webdesign of dit nu op professionele basis of hobbymatig is kom je met veel termen in aanraking. Het kan behoorlijk zoeken zijn naar de juiste verhoudingen qua kennis en skills. Je hebt veel componenten waar je rekening mee moet houden als je een website gaat bouwen. Een van die componenten is dat in de huidige tijd een website ook beschikbaar moet zijn voor mobiele gebruikers. En om dit te kunnen realiseren is responsive webdesign heel erg belangrijk. In dit artikel lees je alle over responsive webdesign en waar jou dit bij kan helpen op het gebied van webdesign.

Responsive webdesign uitgelegd

Responsive webdesign wil zeggen dat een website zodanig is ingericht dat je als mobiele gebruiker heel makkelijk gebruik kunt maken van een website. Zeker nu de laatste jaren het mobiele internetgebruik enorm is toegenomen is het heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw website ook voor de mobiele gebruiker te bezoeken is en prettig in gebruik.

Responsive webdesign is dus een heel belangrijk onderdeel wanneer je een succesvolle webpagina wilt bouwen. En gelukkig is het ook helemaal niet zo ingewikkeld om een website te bouwen die ook geschikt is voor de mobiele internetgebruiker. Op het internet kun je heel veel informatie vinden hoe je een website geschikt maakt voor responsive webdesign.

Als je zelf een website wilt bouwen die responsive is voor allerlei soorten apparaten (denk aan tablets, mobiele telefoons, laptops) dan moet je natuurlijk wel enigszins bekwaam zijn met het bouwen van websites. Als je van jezelf weet dat dit een uitdaging wordt dan is het wel het overwegen waard om hier hulp bij te gaan zoeken.

Professioneel webdesign

Wanneer je er zeker van wilt zijn dat jouw website geschikt is voor allerlei apparaten en dus responsive is dan is het heel handig om hier professionele hulp en begeleiding bij te zoeken. Dan ben je in goede handen bij Telstar Web. Dit bedrijf heeft echt de ervaring en de skills in huis om jouw website responsive te maken.

Tegelijkertijd heb je bij een professioneel bureau ook de mogelijkheden om de website nog beter te optimaliseren en qua vindbaarheid in de zoekmachines zoals Google, Yahoo en Bing omhoog te krijgen. Dit door middel van SEO en linkbuilding.

Wanneer je de diensten van een expert inhuurt weet je dus zeker dat jouw website professioneel opgebouwd wordt. Daarnaast kun je er ook nog eens voor kiezen om het onderhoud te laten verrichten door deze specialist. Op die manier ben je echt compleet ontzorgd.

Investeren verdient zich terug

Misschien denk je na het lezen van het bovenstaande, leuk allemaal maar dit kost mij heel veel geld? Ja het is nu eenmaal zo dat een goede website, zeker als je het aan een professional uitbesteed, geld kost. Maar het voordeel is wel dat het een investering is die zich op de langere termijn terug zal betalen. Klanten vinden het namelijk erg belangrijk dat een website goed functioneert, en op alle apparaten. Als je dus een goed functionerende website hebt zal dit de klant tevreden stellen en het zal je goede reviews en een hoge klanttevredenheid opleveren. En dit is cruciaal.